Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Dla kandydatów
 
 
 
Strona główna / Dla kandydatów / Etapy postępowania
 
 
 
 
 • Postępowanie kwalifikacyjne
 •  
 • Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch etapach:
 •  
 • Etap pierwszy obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Na rozmowę kandydat przynosi do wglądu oryginały dokumentów.
 •  
 • W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kandydat zostaje zakwalifikowany do etapu drugiego oraz otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz osobowy.
 •  
 • Etap drugi obejmuje:
 •  
 • przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej;
 • przeprowadzenie testów psychologicznych;
 • sprawdzenie autentyczności danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.
 •  
 • Niezadowalające lub negatywne wyniki oraz niepoddanie się czynnościom lub badaniom w procesie kwalifikacyjnym powoduje odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 •  
 • O zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zawiadamiany pisemnie, bez uzasadnienia
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.