Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Biurze Ochrony Rządu 'BOROWIK'
 
 
 
Strona główna / Klub HDK BOR / O klubie
 
 
 
 
 • O Klubie
 •  
 • 1.Władze klubu
 •  
 • Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Biurze Ochrony Rządu „Borowik” stanowią:
 •  
 • Prezes – kpt. Andrzej BOMBA
 • tel. kom.: 796-111-706
 •  
 • V-ce prezes/Skarbnik – mł. chor. Maciej PAŁDYNA
 • tel. kom.: 535–981–985
 •  
 • Sekretarz – mł. chor. Anna GDULA
 • tel. kom.: 693 – 624 – 400
 • e-mail: hdk.borowik@gmail.com
 •  
 •  
 • 2.Historia klubu
 •  
 • Klub Honorowych Dawców Krwi powstał w dniu 29 marca 2011 roku przy Biurze Ochrony Rządu i był inicjatywą funkcjonariuszy BOR oraz prezesa Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe Pana Włodzimierza Warwasa, którzy kierując się potrzebą niesienia pomocy potrzebującym, postanowili powołać do życia Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
 •  
 • Tego dnia w sali ceremonialnej Biura Ochrony Rządu miało miejsce spotkanie założycielskie członków klubu.
 •  
 • Oprócz nazwy klubu HDK – „Borowik”, uczestnicy spotkania w głosowaniu powołali władze klubu.
 •  
 • Honorowy patronat nad klubem „Borowik” objął ówczesny Zastępca Szefa BOR – gen. bryg. Jerzy Matusik.
 •  
 • Lista uczestników spotkania założycielskiego:
 •  
 • Włodzimierz Warwas - prowadzący - prezes Zarządu Rejonowego PCK W-wa Południe
  Andrzej Bomba
  Sławomir Suchorowski
  Krzysztof Pikul
  Andrzej Różanowski
  Urszula Rutkowska
  Wojciech Szeląg
  Arkadiusz Obierzyński
  Sławomir Stawski
  Hubert Piwko
  Tomasz Grzybek
  Sebastian Bujnowski
  Tadeusz Dąbrowski
  Michał Kamiński
  Waldemar Ściborski
  Mariusz Król
  Tomasz Rajczewski
  Paweł Milewski
  Wojciech Ataman
  Maciej Sierociński
  Mirosław Rowicki
  Beata Nowicka
  Paweł Roszak
  Grzegorz Sikorski
  Jacek Figuła
  Mikołaj Wołyniec
 •  
 • Głównym celem powołania klubu „Borowik” było stworzenie swoistego „banku krwi”, z którego mogliby korzystać potrzebujący funkcjonariusze oraz pracownicy BOR.
 •  
 • Rok 2011
 •  
 • W pierwszym roku działalności do Klubu HDK „Borowik” należało 37 osób. W znacznej większości byli to funkcjonariusze BOR. W naszym gronie mieliśmy również osoby spoza BOR.W czerwcu z okazji święta Biura Ochrony Rządu zorganizowaliśmy pierwszą akcję poboru krwi zorganizowaną we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z ul. Saska 63/75 w Warszawie. Do autokaru przystosowanego do poboru krwi i zaparkowanego na terenie BOR przy ul. Podchorążych 38 zgłosiło się 15 osób, z czego 11 zostało dopuszczonych po badaniach do oddania krwi.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • W trakcie obchodów Święta BOR w dniu 16 czerwca 2011 roku odznaczyliśmy naszych krwiodawców odznaczeniami PCK.
 •  
 • Na wniosek Zarządu Klubu „Borowik”, Prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa Południe Pan Włodzimierz Warwas wręczył wieloletnim krwiodawcą odznaki:
 •  
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I-go stopnia – 1 osobie.
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II-go stopnia – 1 osobie.
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III-go stopnia – 2 osobom.
 • medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK – 1 osobie.
 • medal pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja Krew Ratuje Życie” – 1 osobie.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Rok 2012
 •  
 • Naszemu Klubowi minął rok działalności. W tym czasie staraliśmy się poznać środowisko honorowych dawców krwi oraz reguły i zasady, jakimi musimy jako zarząd klubu działać. Nawiązaliśmy kontakty z innymi klubami HDK zrzeszonymi i działającymi na terenie Warszawy-Południe. Dokumentowanie naszej działalności odbywa się w założonej „Kronice Klubu HDK Borowik”. (Do wglądu u sekretarza klubu). Inne sprawy organizacyjne, jakie udało nam się załatwić to: pieczątki (klubowe i funkcyjne), wizytówki i logo klubu.
 •  
 • W kwietniu 2012 r. członkowie naszego klubu uczestniczyli w corocznej imprezie poświęconej zmarłemu 15.IV.2004 r. wieloletniemu prezesowi HDK „Dar Serca” – Bolesławowi Tuzinowi.
 •  
 • Po złożeniu zniczy i kwiatów na Jego grobie, przeszliśmy zorganizowaną grupą z przewodnikiem PTTK przez ośrodek dla niedowidzących i niewidomych w Laskach. Następnie, szlakiem pieszym przez Kampinoski Park Narodowy do polany Honorowych Dawców Krwi im. Ryszarda Skrzyckiego „Opaleń”.
 •  
 • W atrakcje piknikowe (ognisko, muzyka, pieczenie kiełbasek, plac zabaw dla dzieci) wplecione były konkursy wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym oraz Polskim Czerwonym Krzyżu. Laureatom konkursów wręczono nagrody.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Z okazji przypadającego na 12 czerwca Święta Biura Ochrony Rządu, członkowie Klubu HDK „Borowik” uczestniczyli w uroczystości odbywającej się przy pomniku poświęconym pamięci poległym na służbie funkcjonariuszom BOR.
 •  
 • Po wręczeniu przez Kierownictwo BOR wyróżnionym funkcjonariuszom aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa - Pan Włodzimierz WARWAS wręczył:
 •  
 • Szefowi Biura Ochrony Rządu – gen. dyw. Marianowi JANICKIEMU
 • oraz
 • Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu – gen. bryg. Jerzemu MATUSIKOWI
 •  
 • '50 –lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża'
 •  
 • Medale zostały wręczone w podziękowaniu za pomoc organizacyjno – służbową w wyniku, której powstał Klub Honorowych Dawców Krwi oraz objęcie stałego honorowego patronatu nad realizacją programu aktywizującego nasze środowisko w działalności zawiązanej z Honorowym Krwiodawstwem.
 •  
 • Ponadto: przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przyznał 2 funkcjonariuszom BOR:
 •  
 • Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja Krew Ratuje Życie”:
 •  
 • W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne, długotrwałe oddawanie krwi, prezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża nadał odznakę:
 •  
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I-go stopnia – 1 funkcjonariusz
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II-go stopnia – 1 funkcjonariusz
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • We wrześniu - druga akcja poboru krwi. Zorganizowana wspólnie z Klubem HDK przy Komendzie Głównej Straży Granicznej. Frekwencja była większa niż przy pierwszej akcji. Podczas akcji w dniu 26.09.2012 r. zebrano 13,5 l krwi, w sumie zgłosiło się 40 osób, natomiast krew pobrano od 30 osób.
 •  
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II-go stopnia – 1 funkcjonariusz
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.