Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • INFORMACJA

  dotycząca podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
 •  
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 9 stycznia 2018 r. W/wym. akt prawny inauguruje początek funkcjonowaniu Służby Ochrony Państwa – jednolitej, umundurowanej, uzbrojonej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom.

  Podstawowym celem utworzenia nowej formacji jest podniesienie poziomu i standardu realizacji działań ochronnych i zapobiegawczych oraz zwiększenie zakresu osób i obiektów objętych tymi działaniami.

  Służbą Ochrony Państwa kierował będzie Komendant SOP, jako centralny organ administracji rządowej, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

  W odniesieniu do dotychczas realizowanej ochrony osób i obiektów przez Biuro Ochrony Rządu, ustawa o Służbie Ochrony Państwa rozszerza katalog uprawnień umożliwiających realizację ustawowych zadań. Obok czynności administracyjno-porządkowych SOP będzie realizowała czynności operacyjno-rozpoznawcze.

  Zgodnie z przepisami ustawy, funkcjonariusze pełniący służbę w BOR oraz pracownicy BOR w dniu wejścia w życie ustawy staną się, odpowiednio, funkcjonariuszami i pracownikami SOP.

  Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

  Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 lutego 2018 r.

  Pełny tekst ustawy o Służbie Ochrony Państwa znajduje się w poniższym pliku:

  link

  Zespół Komunikacji Medialnej i Społecznej
  Biura Ochrony Rządu
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2018 r.