Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte
 
 
Lista ogłoszeń Rozstrzygnięte
Lp. Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert / wniosków upływa Szczegóły
1 1/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 85147000-1
85140000-2
Usługi medyczne - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy więcej>>
2 1/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów osobowych --- więcej>>
3 10/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 09132100-4
09134220-5
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych BOR przez kierowców BOR w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2016-2019 --- więcej>>
4 11/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 30214000-2
30200000-1
Dostawa zestawów komputerowych więcej>>
5 11/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 32323500-8
34971000-4
42961100-1
35121700-5
Dostawa dwóch zestawów Mobilnego Systemu Telewizji Ochronnej MSTVO --- więcej>>
6 12/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Land Rover Discovery 3, Land Rover Discovery 4, Land Rover Range Rover --- więcej>>
7 13/2015/ZP poniżej 5186 tys. euro 45000000-7
45450000-6
45330000-9
45310000-3
42961100-1
Przebudowa wjazdu głównego, wejścia i biura przepustek w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
8 13/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
9 15/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 35122200-7 Dostawa zestawu do rozpoznania pirotechniczno - radiologicznego i biochemicznego na samochodzie --- więcej>>
10 17/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 55100000-1
55300000-1
Usługa obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu. --- więcej>>
11 17/2016/ZP --- 34110000-1
34113000-2
Dostawa samochodu osobowego typu VAN z napędem na cztery koła --- więcej>>
12 18/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 38543000-3 Dostawa trzech analizatorów gazów --- więcej>>
13 19/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki BMW --- więcej>>
14 19/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 38582000-8 Dostawa przenośnego urządzenia rtg do kontroli bagażu --- więcej>>
15 2/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1 Dostawa 9 szt. samochodów osobowych --- więcej>>
16 20/2016/ZP --- 34142100-5 Dostawa samochodu ciężarowego - samochód 5-miejscowy do 3,5 t. --- więcej>>
17 21/2015/ZP poniżej 5186 tys. euro 45000000-7
71221000-3
45111300-1
45421000-4
45450000-6
45311200-2
45232460-4
45232410-9
45233000-9
45233222-1
45342000-6
Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
18 21/2016/ZP --- 34136100-0 Dostawa: 1 szt.-lekki samochód półciężarowy-samochód dostawczy do 3,5 t.-5 osobowy
1 szt.-lekki samochód półciężarowy-samochód dostawczy do 3,5 t.-3 osobowy
--- więcej>>
19 22/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów i autobusów marki Mercedes --- więcej>>
20 22/2016/ZP poniżej 5.225 tys. euro 45000000-7 Przebudowa budynku nr 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
21 23/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 18813000-1 Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych --- więcej>>
22 23/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 71221000-3
71220000-6
71250000-5
71320000-7
71330000-7
Opracowanie dokumentacji projektowej: Cz. I–„Remont i docieplenie ścian zewn. oraz dachu bud. nr 1 w ob. Podchorążych 38”. Cz. II–„Remont inst. wodno–kan. bud. nr 1 w ob. Podchorążych --- więcej>>
23 25/2015/ZP poniżej 5186 tys. euro 45231300-8
45232150-8
Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
24 27/2016/ZP --- 32236000-6
32200000-5
Dostawa 130 kpl. cyfrowych radiotelefonów przenośnych --- więcej>>
25 28/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 35812000-9
18332000-5
18223200-0
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, koszulo-bluz, kurtek z ocieplaczami --- więcej>>
26 29/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 32323500-8
34971000-4
42961100-1
35121700-5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kart systemu kontroli dostępu więcej>>
27 3/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 32236000-6
32000000-3
32200000-5
Dostawa sprzętu łączności --- więcej>>
28 30/2016/ZP --- 34110000-1 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
29 32/2016/ZP --- 55300000-3
55100000-1
Usługi zlecone zakwaterowania i żywienia funkcjonariuszy i pracowików BOR więcej>>
30 33/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1
34113000-2
Dostawa 6 szt. samochodów osobowych 5-miejscowych typu SUV. -- więcej>>
31 36/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 30200000-1
30213100-6
30214000-2
Dostawa zestawów komputerowych więcej>>
32 37/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 48000000-8
48219300-9
48214000-1
48170000-0
Dostawa oprogramowania bazodanowego Microsoft SQL Serwer więcej>>
33 38/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 45000000-7
45100000-8
45262120-8
45410000-4
45442000-7
45450000-6
Remont części ogrodzenia obiektu przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
34 39/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 35412500-0 Dostawa pojazdu specjalnego RSK --- więcej>>
35 41/2016/ZP poniżej 5.225 tys. euro 45000000-7,
45332000-3
Remont częściowy kanalizacji ogólnospławnej w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
36 42/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 32200000-5
32236000-6
31710000-6
Dostawa sprzętu łączności więcej>>
37 43/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 48820000-2
32420000-3
30214000-2
Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji więcej>>
38 44/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 30230000-0 Dostawa macierzy dyskowych do systemów CCTV więcej>>
39 46/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki AUDI --- więcej>>
40 47/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1 Dostawa 8 szt. samochodów osobowych powyżej 5 miejsc --- więcej>>
41 48/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego do samochodów --- więcej>>
42 5/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 18813000-1
18830000-6
Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych, trzewików roboczych, obuwia dielektrycznego i profilaktycznego więcej>>
43 5/2017/ZP poniżej 135 tys. euro 33760000-5
33770000-8
33741200-8
39800000-0
39224000-8
39225600-1
39298000-7
39298900-6
33711140-9
44511000-5
Dostawa środków czystości dla Biura Ochrony Rządu 22.02.2017 r.
godz. 10:30
więcej>>
44 50/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 45231300-8
45232150-8
Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w ob. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap --- więcej>>
45 51/2016/ZP poniżej 134 tys. euro 48000000-8
48219300-9
48214000-1
48170000-0
Dostawa aplikacji kadrowo-płacowej więcej>>
46 52/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 18813000-1 Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych --- więcej>>
47 6/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 35812000-9
18332000-5
18223200-0
18100000-0
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, koszulo-bluz, kurtek oraz kombinezonów roboczych --- więcej>>
48 7/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 85140000-2 Wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom Biura Ochrony Rządu. --- więcej>>
49 8/2015/ZP powyżej 134 tys. euro 65310000-9 Przesył energii elektrycznej zakupionej dla potrzeb obiektów BOR na terenie Warszawy --- więcej>>
50 8/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 38582000-8 Dostawa trzech urządzeń rtg do kontroli bagażu --- więcej>>
51 8/2017/ZP poniżej 135 tys. euro 34351100-3
34352200-1
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów ... więcej>>
52 9/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 30125100-2
30125110-5
30124000-4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
53 9/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 38434000-6 Dostawa trzech analizatorów płynów --- więcej>>
Archiwum postępowań Rozstrzygnięte
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.